ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය

මෙහෙවර

මහජනතාවට ආරක්ෂිත, විශ්වාසදායී, සුවපහසු මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන සේවයක් සාධාරණ ගාස්තු ක්‍රමයක් යටතේ සේවයට කැපවූ පලදායී කාර්ය මණ්ඩලයක් මගින්, මහජනතාවට ආයතනයේ සියළුම සම්පත් උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ආර්ථිකමය වශයෙන් තුලනාත්මකව පවත්වාගෙන යාම.

දැක්ම

කලාපයේ විශිෂ්ඨතම මගී ප්‍රවාහකයා.

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සඳහා නව සුඛෝපභෝගී බස්


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නව සුඛෝපභෝගී බස් රථ අද නාරාහෙන්පිටියේ ශාලිකා ක්‍රීඩාංගණයේ දී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට පවරා තිබේ.

Read More

දුම්රිය වැඩ වර්ජනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් විශේෂ වැඩ සටහන දියත් කරයි.


දුම්රිය වැඩ වර්ජනයෙන් පීඩාවට පත් මගීන් මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා අවම කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් අද ක්‍රියාත්මක කරන බව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

Read More

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සුඛෝපභෝගී බස් රථ 9 ක් ලබා ගනී.


ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය අද (ජුනි 27) සුඛෝපභෝගී බස් රථ නවයක් භාර දෙන ලදී.මෙම සුඛෝපභෝගී බස් රථ ලබා ගැනීමට රුපියල් මිලියන 153,9 ක් මුදලක් වැය කර ඇත.

Read More

අපේ කණ්ඩායම

එම්.පී.මහින්ද අමරවීර මහතා

මර්‍ග ප්‍රවාහන කළමනාකාර,විදුලිබල හා බලශක්ති

දිලුම් අමුණුගම මහතා

ප්‍රවාහන කළමණාකරන රාඡ්‍ය අමාත්‍ය

නීතිඥ කිංස්ලි රණවක මහතා

සභාපති

එම්.පී.මහින්ද අමරවීර මහතා

මර්‍ග ප්‍රවාහන කළමනාකාර,විදුලිබල හා බලශක්ති

දිලුම් අමුණුගම මහතා

ප්‍රවාහන කළමණාකරන රාඡ්‍ය අමාත්‍ය

නීතිඥ කිංස්ලි රණවක මහතා

සභාපති