ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය

මෙහෙවර

මහජනතාවට ආරක්ෂිත, විශ්වාසදායී, සුවපහසු මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන සේවයක් සාධාරණ ගාස්තු ක්‍රමයක් යටතේ සේවයට කැපවූ පලදායී කාර්ය මණ්ඩලයක් මගින්, මහජනතාවට ආයතනයේ සියළුම සම්පත් උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ආර්ථිකමය වශයෙන් තුලනාත්මකව පවත්වාගෙන යාම.

දැක්ම

කලාපයේ විශිෂ්ඨතම මගී ප්‍රවාහකයා.

නවතම පුවත්

“බසයෙන් අනාගතයට”


අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් මත පදනම්ව වාහන නියාමන, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා, දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි නැවත ධාවනය සඳහා සකස් කල නොහැකි භාවිතයෙන් ඉවත්කළ බස්රථ අංග සම්පුර්ණ පුස්තකාල ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් “බසයෙන් අනාගතයට” නමින් අප විසින් අරම්භ කරනු ලැබුවා.

Read More

පාර්ක් සහ රයිඩ්-සිටි බස් සේවයේ පළමු අදියර දියත් කරන ලදි ....


කොළඹ නගරය ආශ්‍රිත වාහන තදබදයට පිළියමක් ලෙස හඳුන්වා දෙන “Park & Ride” බස් රථ සේවාවේ පළමු අදියර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොට්ටාව, මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අද (15) පෙරවරුවේ ආරම්භ කෙරිණ. .

Read More

මීමුරේ-උඩුදුම්බර මාර්ග සඳහා නව බස් සේවාවක්.


ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ අලුතින් එකතු කරන ලද බස් සේවාවේ මීමුරේ-උඩුදුම්බර මාර්ගයේ සමාරම්භක සංචාරයට ජනාධිපතිවරයා සහභාගී විය. .

Read More

ගරු අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා

වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

නීතිඥ කිංස්ලි රණවක මහතා

සභාපති

ගරු අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා

වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

නීතිඥ කිංස්ලි රණවක මහතා

සභාපති