ආයතන

කේතය කලාපීය කාර්යාලය ඩිපෝ කාර්යාල දුරකථන අංක
CRO කොළඹ කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය 011 7 70 63 20
අංගොඩ 011 7 706 320
අවිස්සාවේල්ල 036 2 222 348
මධ්‍යම බස් නැවතුම්පොළ 011 2 329 606
හෝමාගම 011 7 706 330
කැස්බෑව 011 7 70 63 60
කටුබැද්ද 011 7 70 63 50
මහරගම 011 2 85 03 31
මට්ටක්කුලිය 011 7 70 6420
මීතොටමුල්ල 011 7 706 410
මොරටුව 011 7 706 395
රත්මලාන 011 7 706 440
තලංගම 011 2 862 317
උඩහමුල්ල 011 7 706 480
ERO නැගෙනහිර නැගෙනහිර 067 2 26 02 81
අක්කරපත්තුව 067 2 277 281
අම්පාර 063 2 222 091
මඩකලපුව 065 2 222 724
එරාවුර් 065 2 240 274
කාත්තන්කුඩි 065 2 24 70 46
කල්මුණේ 067 2 22 92 81
කන්තලේ 026 2 23 42 81
මුතූර් 026 2 238 281
ත්‍රිකුණාමලය 026 2 222 201
වාලච්චේනයි 065 2 257 314
GMR ගම්පහ ගම්පහ කලාපීය කාර්යාලය 011 2 23 65 32
දිවුලපිටිය 031 2 246 281
ගම්පහ 033 2 222 281
ජා-ඇල 011 2 236 532
කිරිඳිවැල 033 2 26 72 81
කැලණිය 011 2 91 12 5
කඩවත 011 2 97 53 04
මීගමුව 031 2 222 662
නිට්ටඹුව 033 2 287 281
වැලිසර 011 2 956 022
KTR කළුතර කළුතර කලාපීය කාර්යාලය 038 2 23 16 26
කළුතර 034 2 22 22 81
අලුත්ගම 034 2 271 018
හොරණ 034 2 261 095
මතුගම 034 2 247 282
පානදුර 038 2 232 082
KRO මහනුවර මහනුවර කලාපීය කාර්යාලය 081 2 21 35 90
මහනුවර උතුරු 081 2 49 91 48
මහනුවර දකුණු 081 2 22 45 61
තෙල්දෙණිය 081 2 374 287
උඩුදුම්බර 055 2 257 181
වත්තේගම 081 2 476 243
යටිනුවර 081 2 571 235
NRO උතුරු උතුරු කලාපීය කාර්යාලය 021 2 22 28 77
යාපනය 021 2 222 207
කිලිනොච්චි
කරෙයිනගර් 060 2 21 22 55
මන්නාරම 023 2 222 281
පේදුරුතුඩුව 021 2 263 266
වව්නියාව 024 2 222 181
මුලතිව්
NER නුවරඑලිය නුවරඑලිය කලාපීය කාර්යාලය 055 2 26 52 60
ගම්පොල 081 4 485 292
හඟුරන්කෙත 081 2 369 381
හැටන් 051 2 222 283
කොත්මලේ 051 2 23 32 81
නුවරඑලිය 052 2 222 380
නාවලපිටිය 054 2 222 284
වලපනේ 052 2 279 181
RRO රජරට රජරට කලාපීය කාර්යාලය 025 2 22 25 64
අනුරාධපුර 025 2 222 325
දඹුල්ල 066 2 284 781
හොරොව්පොතාන 025 2 247 481
කැබිතිගොල්ලව 025 2 29 86 81
කැකිරාව 025 2 26 42 81
මාතලේ 066 2 222 281
පොළොන්නරුව 027 2 222 38
SRO සබරගමුව සබරගමුව කලාපීය කාර්යාලය 036 2 22 28 30
බලන්ගොඩ 045 2 287 281
දැරණියගල 036 2 249 281
ඇඹිලිපිටිය 047 2 230 281
ගොඩකවෙල 045 2 240 381
කෑගල්ල 035 2 23 00 70
කලවාන 045 2 24 03 81
මාවනැල්ල 035 2 246 121
රඹුක්කන 035 2 265 239
රත්නපුර 045 2 222 281
SUR දක්ෂිණ දක්ෂිණ කලාපීය කාර්යාලය 091 2 22 40 56
අම්බලන්ගොඩ 091 2 258 233
අකුරැස්ස 041 2 283 612
අම්බලන්තොට 047 2 223 281
ඇල්පිටිය 091 2 291 281
ගාල්ල 091 2 234 191
හක්මන 041 2 268 281
කොග්ගල 091 2 28 34 63
කතරගම 047 2 23 52 81
මාතර 041 2 222 281
තංගල්ල 047 2 240 282
උඩුගම 091 2 285 081
URO ඌව ඌව කලාපීය කාර්යාලය 055 2 22 22 82
බිබිල 055 2 265 481
බදුල්ල 055 2 222 281
බණ්ඩාරවෙල 057 2 222 276
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය 027 2 250 066
කැප්පෙටිපොල 057 2 28 00 63
මොනරාගල 055 2 276 181
මහියංගනය 055 2 257 281
තණමල්විල 047 2 285 081
WRO වයඹ වයඹ කලාපීය කාර්යාලය 037 2 22 31 82
අලව්ව 037 2 278 181
භලාවත 032 2 222 318
ගල්ගමුව 037 2 253 081
ගිරිඋල්ල 037 2 288 081
කුරුණෑගල උතුර 037 2 22 23 20
කුරුණෑගල දකුණ 037 2 22 31 51
කුලියාපිටිය 037 2 28 12 81
මහව 037 2 275 281
නිකවැරටිය 037 2 260 252
පුත්තලම 032 2 265 217
වෙන්නප්පුව 031 2 255 281
වාරියපොළ 037 2 267 242